Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-12/16
Nazwa Remont wejścia budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-09pobierz78369-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Stolowka-wejscie.pdf
pobierzSIWZ-Stolowka-wejscie.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany-i-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-06-17pobierzWi‌zja-lokalna-Stolowka-wejscie-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-05pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-12pobierz131515-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf