Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. Zbycie nieruchomości
Nazwa Zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej 51-53 stanowiącej własność AMS.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-02-23pobierzOgloszenie---aktualne.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzRegulamin---18.02.2021---obowiazujacy.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Umowa-warunkowa---obowiazujaca.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-04-26pobierzOdpowiedz-na-pytanie-Oferenta---2.docx
2021-04-21pobierzOdpowiedz-na-pytanie-Oferenta.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-04-30pobierzogloszenie-o-uniewaznieniu.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)