Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/10/03/2014
Nazwa Kompleksowy remont instalacji elektrycznej IX p. w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-11pobierz27411-2014.html
2014-02-04pobierz22467-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji--Elektryka-IXp.docx
pobierzSIWZ-po-modyfikacji--Elektryka-IXp.pdf
pobierzSIWZ-Elektryka-IXp.docx
pobierzSIWZ-Elektryka-IXp.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-zmodyfikowany-dokumentacja-rys..pdf
pobierz Zal.-nr.-10-1-po-modyfikacji-przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.nr-11-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-przedmiar-elektryka.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-STWIOR--elektryka.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-STiOR---budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-13pobierzWizja-lokalna-elektryka-Korab-IXp.pdf
2014-02-11pobierzPytania-05.02.14-i-odpowiedzi-int..pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-14pobierzAT-10-03-2014-Informacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-27pobierz65063-2014.html