Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Nr ref. AR/20/03/2014
Nazwa Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-14pobierz30465-2014.html
2014-02-10pobierz46800-2014.html
2014-02-06pobierz42946-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji-14.02._inwen.bud-nr-2-Willowa.pdf
pobierzSIWZ-po-modyfikacji-14.02._inwen.bud-nr-2-Willowa.doc
pobierzSIWZ-po-modyfikacji_inwentaryzacja-bud-nr-2-Willowa.pdf
pobierzSIWZ_inwentaryzacja-bud-nr-2-Willowa.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-8-do-SIWZ_inwentaryzacja-Willowa.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-14pobierzmodyfikacje-SIWZ-14.02.14.pdf
2014-02-10pobierzinternet_modyfikacja-i-pytania__03-14.pdf
2014-02-10pobierzinternet_wizja-lokalna_03-14.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-04pobierzinformacja-o-wyborze_03-14.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-14pobierz84872-2014.html