Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/68/05/2014
Nazwa Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-19pobierz166938-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Budowa-windy.docx
pobierzSIWZ-Budowa-windy.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz PW-Konstrukcja.pdf
pobierz PW-Instalacje-elktryczne.pdf
pobierz PW-Architektura.pdf
pobierz przedmiar_branza-elektryczna.pdf
pobierz przedmiar_branza-budowlana.pdf
pobierz Specyfikacja-Techniczna-Szczegolowa.pdf
pobierz Specyfikacja-Techniczna-Ogolna.pdf
pobierz Specyfikacja-techniczna---Instalacje-elektryczne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-17pobierzinformacja-o-wyborze_05-14.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-10pobierz231538-2014.html