Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 701
Nazwa Przedmiotem przetargu jest dokonanie wyboru oferty Operatora w zakresie komercyjnego wykorzystania, w tym najmu, należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska [dalej: „Centrum”] i umożliwienie Operatorowi realizację prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw, na zasadach komercyjnych, z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych Centrum, i wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze, realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz przez Budżet Państwa.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-18pobierzCBP---Ogloszenie-i-Regulamin-przetargu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz CBP---Wzor-oferty---zal.-2-do-Regulaminu-Przetargu.docx
pobierz CBP---Tabela-wskaznikow---zal.-6-do-Umowy-z-Operatorem.pdf
pobierz CBP---Wyciag-z-umowy-o-Projekt---zal.-5-do-Umowy-z-Operatorem.pdf
pobierz CBP---Deklaracja-wekslowa---zal--4-do-Umowy-z-Operatorem.pdf
pobierz CBP---Regulamin-Centrum---zal.-3-do-Umowy-z-Operatorem.pdf
pobierz CBP---Wykaz-stanowisk-roboczych---zal.-2-do-Umowy-z-Operatorem.pdf
pobierz CBP---Umowa-z-operatorem---zal.-1-do-Regulaminu-Przetargu.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)