Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/6/01/2014
Nazwa Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Remont wraz z przebudową sali gimnastycznej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Willowej 2-4 (nr działek: 4/10 obr.3018 Nad Odrą 18)
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-01-29pobierz33340-2014.html
2014-01-24pobierz29032-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-sala-gimnastyczna-Willowa.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-8-do-SIWZ-sala-gimnastyczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-01-29pobierzinternet_modyfikacja-i-pytania_sala-gimnastyczna_01-14.pdf
2014-01-29pobierzSIWZ-po-modyfikacji_sala-gimnastyczna-Willowa.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-20pobierzinformacja-o-wyborze_01-14.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-11pobierz81980-2014.html