Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/KK5/2014
Nazwa Dostawa chemii profesjonalnej, papierów i ręczników i chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-05pobierz41994-2014.html
2014-01-28pobierz31884-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzsiwz-po-modyfikacji.doc
pobierzsiwz.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1a-profesjonalna-zmodyfikowany.xls
pobierz zalacznik-nr-1f-gospodarcza-0vat.xls
pobierz ZALACZNIK-NR-1E-papier-0VAT.xls
pobierz zalacznik-nr-1d-profesjonalna-0-vat.xls
pobierz zalacznik-nr-1a-profesjonalna.xls
pobierz ZALACZNIK-NR-1B-papier.xls
pobierz zalacznik-nr-1c-gospodarcza.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-05pobierzPytania-i-odpowiedzi.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-11pobierzZamawiajacy-informuje-o-wynikach.docx
2014-03-06pobierzuniewaznienie-zad.-1.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-16pobierz129752-2014.html