Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/31/07/2014
Nazwa Remont sali wykładowej nr 216 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-27pobierz41477-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--216.pdf
pobierzSIWZ--216.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-Przedmiar-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ--Przedmiar-elektryka-i-teletechnika.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-ST-teletechnika.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-ST-elektryka.pdf
pobierz Zal.nr-9-1do-SIWZ--ST-budowlana-i-sanitarna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-07pobierzWizja-lokalna--B.G.-216.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-24pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-11pobierz79687-2014.html