Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. AG-AS/274-27/2017
Nazwa Wykonanie i uruchomienie na stronie www AMA internetowego systemu obsługi procesu wydawniczego (ARE) oraz dostarczenie dokumentacji i kodu źródłowego
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZaytanie-DUN.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-2---protokol-z-o.docx
pobierz Zalacznik-1---architektura.pdf
pobierz Oprogramowanie-ARE-umowa.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-11pobierzARE-Pytania-cz.-2.docx
2017-04-10pobierzPytania-ARE.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-04-18pobierzwybor-oferty.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)