Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-FF/272-1/15
Nazwa Udzielenie Akademii Morskiej w Szczecinie kredytu inwestycyjnego
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-18pobierz122805-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-18.08.2015.html
2015-08-12pobierz120663-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12.08.2015.html
2015-08-11pobierz119931-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-11.08.2015.html
2015-08-06pobierz117667-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-06.08.2015.html
2015-07-30pobierz114137-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-07-29pobierz113297-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-nr-2-z-dnia-29.07.2015.html
2015-07-29pobierz113045-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-29.07.2015.html
2015-07-22pobierz108503-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-07-15pobierz168794-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia2.html
2015-07-07pobierz168794-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia2.html
2015-07-03pobierz99493-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-06-16pobierz87895-2015-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzujednoliconaSIWZ-BZP.FF.272-1.15-z-zal.-1-4---siwz-z-dnia-18.08.2015.doc
pobierzZalacznik-nr-27-do-SIWZ-odpisy-z-protokolow-senatu-z-zatwierdzeniem...2012_2014.pdf
pobierzujednoliconaSIWZ-BZP.FF.272-1.15-z-zal.-1-4---siwz-z-dnia-12.08.2015.doc
pobierzSIWZ-BZP.FF.272-1.15-z-zal.-1-4.doc
pobierz4864__SIWZ-BZP.FF.272-1.15-z-zal.-1-4---siwz-z-15.07.2015-1.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-25.pdf
pobierz zalacznik-nr-26b-do-SIWZ---Prawomocne-pozwolenie-na-budowe.pdf
pobierz zalacznik-nr-26a-do-SIWZ---Prawomocne-pozwolenie-na-budowe.pdf
pobierz zalacznik-nr-24-do-SIWZ---rozliczenie-dotacji-z-MIiR-za-2014-r-.xls
pobierz zalacznik-nr-23-do-SIWZ---podstawowe-informacje-o-dzialalnosci.doc
pobierz zalacznik-22-do-SIWZ.pdf
pobierz zalacznik-nr-21b-do-SIWZ-potw-oplacenia-skladki-za-polise-mienie-willowa-2015-248340.pdf
pobierz zalacznik-nr-21a-do-SIWZ-polisa-mienie-willowa-2015-248340.pdf
pobierz zalacznik-nr-20-do-SIWZ---Zestawienie-inwestycji-2015-xls.xls
pobierz zalacznik-nr-19-do-SIWZ---model-finansowo-rzeczowy-inwestycji-willowa-(1).xlsx
pobierz zalacznik-nr-18-do-SIWZ---opis-inwestycji---symulator-ECDIS.doc
pobierz zalacznik-nr-15-do-SIWZ---Prognoza-bilansu-i-rachunku-zyskow-i-strat-na-okres-2015-2021.pdf
pobierz zalacznik-nr-15-prognoza-bilansu-i-rach.-zysk.-i-strat-na-okres-2014-2018-cz2.pdf
pobierz zalacznik-nr-15-prognoza-bilansu-i-rach.-zysk.-i-strat-na-okres-2014-2018-cz1.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatwierdzony-przez-Ministra-infrastruktury-projekt-dofinansowania-inwest.-cz-5.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatwierdzony-przez-Ministra-Infrastruktury-projekt-dof.-inwest.-cz-1.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatwierdzony-przez-Ministra-Infr.-projekt-dofinansowania-inwestycji-cz.-3.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatwierdzony-przez-Ministra-Infr.-projekt-dofin.-inwest.-cz.-4.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatwierdzony-przez-Ministra-Infr.-proj.-dof.-inwestycji-cz-2.pdf
pobierz zalacznik-nr-17-zatw.-przez-Ministra-Infr.-proj.-dof.-inwest.-cz-6.pdf
pobierz zalacznik-nr-16-opis-inwestycji-objetych-kredytem-cz.-1.pdf
pobierz zalacznik-nr-14-plan-rzeczowo-finansowy-na-rok-2015.pdf
pobierz zalacznik-nr-13-Statut-AM-t.j..pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-Aneks-nr-1-do-operatu-Willowa.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12--operat-szacunkowy-Willowa.pdf
pobierz zalacznik-nr-11-Uchwala-Senatu-z-dnia-25.03.2015.pdf
pobierz zalacznik-nr-10-sprawozdanie-finansowe-za-2014r.-wraz-z-opinia.pdf
pobierz zalacznik-nr-9-sprawozdanie-finansowe-za-2013-wraz-opinia.pdf
pobierz zalacznik-nr-8-zaswiadczenie-ZUS.pdf
pobierz zalacznik-nr-7-zasw.-o-nadaniu-REGON.pdf
pobierz zalacznik-nr-6-zaswiadcz.-o-nadaniu-NIP.pdf
pobierz zalacznik-nr-5-zaswiadczenie-z-US.pdf
pobierz zalacznik-16-opis-inwestycji-objetych-kredytem-cz.-2.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-18pobierzodpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ-18-08-2015.doc
2015-08-12pobierzodpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-oraz-modyfikacja-SIWZ-12-08-2015.doc
2015-08-11pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-11.08.2015.doc
2015-08-06pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-06.08.2015.doc
2015-07-30pobierzodpowiedzi-na-pytania-(doprecyzowanie)-oraz-modyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-30.07.2015.doc
2015-07-29pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-29.07.2015.doc
2015-07-29pobierzodpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ-29.07.2015.doc
2015-07-15pobierzodpowiedz-na-pytanie-oraz-modyfikacja-SIWZ-w-zakresie-opisu-zamowienia-i-terminu-skladania-ofert-13.07.doc
2015-07-15pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-10.07.2015.doc
2015-07-03pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-03.07.2015.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-31pobierzinformacja-o-wyborze---kredyt.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-10-15pobierzogl.-o-udzieleniu-zam.150771-2015.html