Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Numer referencyjny Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania Termin składania ofert/wniosków
Zapytanie ofertowe „Zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce – Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ul. Dębogórska 7-8, 71-717 Szczecin) kontenera biurowo-socjalnego typu portiernia z WC i klimatyzacją” 24-03-2020 03-04-2020
Zapytanie ofertowe Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej 16-03-2020 26-03-2020
AT/263-14/20 dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem 1) w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, 2) w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału) 11-03-2020 16-03-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie na zakup oraz wdrożenie systemu do administracji oraz monitorowania zasobów infrastruktury IT w ramach projektu pt. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 06-03-2020 16-03-2020
WOZ/02126/20 „Wykonanie konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej w obiektach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz obiektach stanowiących kompleks przy ul. Starzyńskiego 8, 9, 9A, H. Pobożnego 11, a także obiekty przy ul. Podgórnej 51-53, ul. Żołnierskiej 46 ,ul. Dębogórskiej 7/8, ul. Willowej 2-4 w Szczecinie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. ” 02-03-2020 09-03-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na usługę budowy oraz wdrożenia Systemu Monitoringu Losów Absolwentów i Biura Karier dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 28-02-2020 09-03-2020
AT/263-11/20 Dostawa zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem 1) w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, 2) w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału) 20-02-2020 28-02-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na Wirtualny Spacer po budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 18-02-2020 26-02-2020
Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa emblematów, oznak roku i pagonów do mundurów AM 18-02-2020 26-02-2020
Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa czapek podoficerskich i kapeluszy 18-02-2020 26-02-2020
Zapytanie ofertowe Sukcesywna usługa szycia skladników umundurowania 11-02-2020 19-02-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na usługę organizacji, przeprowadzenia i obsługę certyfikowanego szkolenia pt. „Wykorzystanie języka Python w oprogramowaniu ARCGIS” dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie, w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 11-02-2020 20-02-2020
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu,,Nowe Horyzonty" dla Akademii Morskiej w Szczecinie 10-02-2020 18-02-2020
test 28-01-2020 29-01-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2020. 22-01-2020 31-01-2020
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na Wirtualny Spacer po budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 21-01-2020 29-01-2020
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenia NNW 70 osób, które w latach 2020, 2021 i 2022 r. odbędą staże w ramach projektu NOWE HORYZONTY 08-01-2020 20-01-2020
zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na organizację, przeprowadzenie i obsługę 20 jednodniowych szkoleń dla kadry kierowniczej Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 20-12-2019 10-01-2020
zapytanie Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie na zakup 2 kombinezonów – symulatorów odczuć wieku starczego w ramach projektu pt. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 05-12-2019 13-12-2019
Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń „Sztuka sprzedaży i negocjacji” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 02-12-2019 10-12-2019
zapytanie Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie na zakup oprogramowania do tworzenia ofert turystycznych (nieograniczona liczba stanowisk) w ramach projektu pt. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 28-11-2019 06-12-2019
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu,,Nowe Horyzonty" dla Akademii Morskiej w Szczecinie 27-11-2019 05-12-2019
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ogłasza zapytanie ofertowe na system rekrutacyjny kandydatów na studia wraz z obsługą programu Erasmus wraz z niezbędnymi integracjami w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 25-11-2019 04-12-2019
zapytanie Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do zarzadzania relacjami z klientami (nieograniczona liczba stanowisk) np. CRM dla Agenta wersja edukacyjna w ramach projektu pt. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 22-11-2019 02-12-2019
zapytanie zakup oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami na okres 1 roku w ramach projektu pt. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 06-11-2019 14-11-2019
Zbycie nieruchomości Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność AM w Szczecinie 04-11-2019 09-01-2020
Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia „Oprogramowanie hydrograficzne” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 28-10-2019 06-11-2019
Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń: „Autoprezentacja i Savoir-vivre” oraz „Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 28-10-2019 06-11-2019
Zapytanie ofertowe Zakup oprogramowania do wizualizacji systemów przeciwpożarowych 23-10-2019 29-10-2019
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na Licencję edukacyjna typu GIS w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 16-10-2019 24-10-2019
Usługa odśnieżania dachów płaskich obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie. 07-10-2019 15-10-2019
zapytanie ofertowe Przygotowanie strategii oraz realizacja promocji video projektu inwestycyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie. 26-09-2019 04-10-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Zaawansowane umiejętności dydaktyczne”. 24-09-2019 02-10-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „ Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. 24-09-2019 02-10-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Metody prowadzenia zajęć grupowych”. 24-09-2019 02-10-2019
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu,,Nowe Horyzonty" dla Akademii Morskiej w Szczecinie 19-09-2019 27-09-2019
Zapytanie ofertowe Usługa modernizacji kontenera do przechowywania zapory przeciwolejowej w postaci doposażenia kontenera w system wentylacji mechanicznej wraz z systemem odwodnienia w ramach realizacji projektu SBOIL „South Baltic Oil Spill Response through clean-up with Biogenic Oil Binders” współfinansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2010 16-09-2019 23-09-2019
zapytanie ofertowe Przygotowanie strategii oraz realizacja promocji video projektu inwestycyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie 11-09-2019 19-09-2019
Zbycie nieruchomości Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie 14-08-2019 15-10-2019
Zapytanie ofertowe Zakup terminowej licencji typu Site License oprogramowania statystycznego STATISTICA dla Uczelni na okres 12 miesięcy. 06-06-2019 13-06-2019
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 04-06-2019 13-06-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji 4 seminariów upowszechniających wyniki badań projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. 03-06-2019 18-06-2019
Zapytanie ofertowe Opłata licencyjna (licencja komercyjna) za oprogramowanie HYPACK MAX z modułem HYSWEEP na okres 4 miesięcy w najnowszej wersji lub równoważnego. 13-05-2019 20-05-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Zaawansowane umiejętności dydaktyczne”. 19-04-2019 30-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „ Tworzenie kursów online”. 19-04-2019 30-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „ Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. 19-04-2019 30-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Metody prowadzenia zajęć grupowych”. 19-04-2019 30-04-2019
zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na wykonanie w terminie od 26.04.2019 do 20.05.2019 analizy stanu obecnego i perspektyw rozwoju elektromobilności w logistyce miejskiej dla projektu „Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka (EUFAL)” 11-04-2019 23-04-2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na przedłużenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Vmware vsphere Standard oraz vcenter Standard dla 3 hostów klastra wirtualizacji w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 08-04-2019 17-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Metody prowadzenia zajęć grupowych”. 05-04-2019 12-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „ Tworzenie kursów online” . 05-04-2019 12-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Zaawansowane umiejętności dydaktyczne” 05-04-2019 12-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa organizacji, przeprowadzenia i obsługi warsztatów dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „ Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. 05-04-2019 12-04-2019
AG-IU/263-70/2019 Materiały powroźnicze i sieciarskie na potrzeby realizacji projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 05-04-2019 23-04-2019
Zapytanie ofertowe Sukcesywne świadczenie usług sieciarskich na potrzeby projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 03-04-2019 18-04-2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na zbudowanie i wdrożenia Systemu Wirtualnej Akademii Morskiej w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 03-04-2019 12-04-2019
zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego polegającą na przeprowadzeniu procedury o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach 01-04-2019 08-04-2019
Zbycie nieruchomości Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie 28-03-2019 03-06-2019
Zapytanie ofertowe Usługa przygotowania, organizacji i przeprowadzenia kursu e-learningowego (online) z zakresu obsługi programu GeoGebra dla kadry dydaktycznej Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 27-03-2019 04-04-2019
Zapytanie ofertowe Usługa przygotowania, organizacji i przeprowadzenia kursu e-learningowego (online) z zakresu obsługi programu GeoGebra dla kadry dydaktycznej Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 26-03-2019 03-04-2019
Zapytanie ofertowe Dostawa materiałów powroźniczych i sieciarskich na potrzeby realizacji projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 20-03-2019 04-04-2019
Zapytanie ofertowe Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem i transportem na trasie Szczecin – Winterthour - Szczecin, studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 19-03-2019 27-03-2019
Zapytanie ofertowe Sukcesywne świadczenie usług sieciarskich na potrzeby projektu „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 13-03-2019 27-03-2019
Zapytanie ofertowe Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem i transportem na trasie Szczecin – Winterthour - Szczecin, studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 06-03-2019 14-03-2019
zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego polegającą na przeprowadzeniu procedury o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach 06-03-2019 22-03-2019
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu,, Nowe Horyzonty"dla Akademii Morskiej w Szczecinie 06-03-2019 14-03-2019
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 05-03-2019 13-03-2019
AG-IU/263-32/2019 Zakup i dostawa emblematów, oznak roku i pagonów do mundurów AM 28-02-2019 11-03-2019
AG-IU/263-31/19 Zakup i dostawa czapek podoficerskich i kapeluszy 25-02-2019 05-03-2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na pośredniczenie w sprzedaży nieruchomość położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 51/53 22-02-2019 04-03-2019
Zapytanie ofertowe Wykonywanie konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej w obiektach Akademii Morskiej w Szczecinie 20-02-2019 01-03-2019
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu ,,Nowe Horyzonty" dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 20-02-2019 28-02-2019
AG-AS/263-32/2019 Zakup terminowej licencji Campus-Wide License oprogramowania numerycznego MATLAB i Simulink dla Uczelni na okres 12 miesięcy. 19-02-2019 26-02-2019
zapytanie ofertowe Przeprowadzenie badań terenowych z wykorzystaniem dostawczego samochodu elektrycznego w terminie od 4.03.2019 do 29.03.2019 na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla projektu EUFAL Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka 07-02-2019 18-02-2019
Zapytanie ofertowe Usługi hotelarskie w ramach projektu ,,Nowe Horyzonty" dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 04-02-2019 14-02-2019
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 31-01-2019 08-02-2019
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń Sztuka Sprzedaży i negocjacji dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 30-01-2019 07-02-2019
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń: „Autoprezentacja i Savoir-vivre” oraz „Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 30-01-2019 07-02-2019
SJ/2019/01 Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2019. 25-01-2019 08-02-2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenia NNW 73 osób, które w 2019 r. odbędą staże w ramach projektu „CZAS na STAŻ II” 24-01-2019 28-01-2019
zapytanie ofertowe Wykonanie ekspertyzy dotyczącej roweru towarowego Cargo dla projektu Low Carbon Logistics 23-01-2019 07-02-2019
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń Excel w logistyce o dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 22-01-2019 30-01-2019
AG-IU/263-7/2019 Sukcesywna usługa szycia skladników umundurowania 21-01-2019 28-01-2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony www.marine-edu.com 18-01-2019 24-01-2019
Zapytanie ofertowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przy ul.Wały Chrobrego w Szczecinie oraz ośrodkami szkoleniowymi znajdującymi się poza Szczecinem. 17-01-2019 28-01-2019
Wynajem powierzchni użytkowej Wynajem dwóch lokali użytkowych w AM w Szczecinie 17-01-2019 29-01-2019
zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe na organizację, przeprowadzenie i obsługę szkoleń Grafika komputerowa dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 03-01-2019 11-01-2019
zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe na organizację, przeprowadzenie i obsługę szkoleń Excel w logistyce o dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 03-01-2019 11-01-2019
Rozeznanie rynku Dostawa i montaż kart abonenckich w ramach rozbudowy centrali telefonicznej w Obiekcie Dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4 10-12-2018 14-12-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia Excel w logistyce o dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 07-12-2018 18-12-2018
zapytanie ofertowe Organizacja szkolenia Auditor wewnętrzny systemu zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z normą ISO 28000 dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 06-12-2018 14-12-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia Grafika komputerowa dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 06-12-2018 14-12-2018
Zapytanie ofertowe Utrzymanie i aktualizacja stron www Akademii Morskiej w Szczecinie oraz obsługa serwerów www w okresie 12 miesięcy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 05-12-2018 14-12-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do tworzenia przestrzennych modeli kadłuba statku lub jachtu, wykonywania projektów i dokumentacji projektowej statku i jachtu – nakładka Orca 3D 28-11-2018 06-12-2018
Zapytanie ofertowe Dostawa platformy programowej symulatora nawigacyjnego statków autonomicznych przeznaczona do symulacji procesów ruchu statków autonomicznych. Platforma ma służyć do symulacji i testowania systemów i urządzeń nawigacyjnych dla tego typu statków. 21-11-2018 27-11-2018
zapytanie ofertowe Organizacja szkolenia Auditor wewnętrzny systemu zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z normą ISO 28000 dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 20-11-2018 28-11-2018
Zapytanie ofertowe Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych szt.3 19-11-2018 23-11-2018
Zapytanie ofertowe Dostawa wtryskiwaczy i rozpylaczy do silnika GRENAA 6FR24TK2 16-11-2018 23-11-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie Midas NFX CAE Reserch 15-11-2018 21-11-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia Grafika komputerowa dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 10-11-2018 26-11-2018
Sprzedaż samochodu Ford Galaxy OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 07-11-2018 22-11-2018
zapytanie ofertowe Zapewnienie prelegentów mających przeprowadzić kurs blokowy dla operatorów i personelu przystani jachtowych w języku angielskim oraz pokrycie kosztów certyfikowane kursu BLS/AED 06-11-2018 14-11-2018
Zapytanie ofertowe Dostawa pomostu do skoków do wody dla Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie. 30-10-2018 07-11-2018
Zbycie nieruchomości Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie 29-10-2018 08-01-2019
zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na modernizację systemu monitoringu w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 25-10-2018 06-11-2018
zapytanie ofertowe Organizacja , przeprowadzenie i obsługa szkolenia Excel w logistyce o dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 23-10-2018 31-10-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia Grafika komputerowa dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 23-10-2018 31-10-2018
Sprzedaż samochodu Sprzedaż samochodu Ford Galaxy 22-10-2018 06-11-2018
Zapytanie ofertowe System pozycjonowania RTK do bezzałogowego pojazdu latającego w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr POIR.04.01.04-00-0080/17-00, pt. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”, realizowanego przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 17-10-2018 25-10-2018
zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe na usługę odśnieżania dachów płaskich obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 17-10-2018 29-10-2018
zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe na organizację, przeprowadzenie i obsługę szkoleń wraz z zapewnieniem sal wykładowych oraz cateringu dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 16-10-2018 24-10-2018
Zapytanie ofertowe Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem i transport na trasie Szczecin -Żylina-Szczecin studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt.,,Nowe Horyzonty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 16-10-2018 24-10-2018
Zapytanie ofertowe Veem Zakup aktualizacji oprogramowania VEEM Backup & Replication dla 14 socket’ów wraz ze wsparciem producenta dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 11-10-2018 19-10-2018
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 Użyczenie roweru cargo wyposażonego w agregat zasilany bateryjnie(48 V-50 V)w ramach projektu ,,Low CarbonLogistics",współfinansowanego ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020 02-10-2018 10-10-2018
zapytanie ofertowe organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń wraz z zapewnieniem sal wykładowych oraz cateringu dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 01-10-2018 09-10-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do projektowania nowych kształtów kadłubów statków i modelowania już istniejących dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 28-09-2018 08-10-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do dokładnego, wydajnego i praktycznego badania właściwości napędowych i morskich statku dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 28-09-2018 08-10-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do zaawansowanego projektowania różnych rodzajów jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 28-09-2018 08-10-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do wstępnego projektowania kadłuba statku dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 28-09-2018 08-10-2018
Zapytanie ofertowe Oprogramowanie do tworzenia przestrzennych modeli kadłuba statku lub jachtu, wykonywania projektów i dokumentacji projektowej statku i jachtu dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 28-09-2018 08-10-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń "Excel w logistyce" oraz "Grafika komputerowa" 25-09-2018 02-10-2018
zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe na zakup gier logistycznych z zakresu lean management „Magazyn” oraz „Słoneczny Łańcuch Dostaw” dla Akademii Morskiej w Szczecinie 18-09-2018 25-09-2018
Sprzedaż samochodu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 17-09-2018 02-10-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia „Oprogramowanie hydrograficzne” dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 10-09-2018 18-09-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń "Excel w logistyce" oraz "Grafika komputerowa" 07-09-2018 17-09-2018
zapytanie ofertowe Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń wraz z zapewnieniem sal wykładowych oraz cateringu dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 06-09-2018 14-09-2018
Zapytanie ofertowe na ochronę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Zapytanie ofertowe na ochronę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 06-09-2018 17-09-2018
Zapytanie ofertowe Projekt Nowe Horyzonty - zad.4. Podnoszenie kompetencji studentów, pozycja 64. Przeprowadzenie bilansu kompetencji.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów:

1. Centrum Psychologiczne  Marzena Glinka Szczecin – Kwota oferty: 240,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 69.600,00 zł brutto.
Oferta nr 1 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

2. Bożena Łysy Szkolenia – Doradztwo – Usługi UNIWERSUM -  – Kwota oferty: 240,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 69.600,00 zł brutto.
Oferta nr 2 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent nie dostarczył kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego). Brak oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego realizację usługi przez psychologa.
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

3. MW CONSULTING Michał Wasylko – Kwota oferty: 295,50 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 85.695,00 zł brutto.
Oferta nr 3 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

4. Unikadr Rekrutacja Szkolenia Doradztwo  – Kwota oferty: 1.968,00 zł brutto za jednego uczestnika, cena za całość usługi dla 290 studentów – 570.720,00 zł brutto.
Oferta nr 4 wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent dostarczył komplet poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z pkt. 13 i 14 zapytania ofertowego) jak również Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki.
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia w trybie art.4 pkt 8 ustawy udzielono wykonawcy: Centrum Psychologiczne  Marzena Glinka Szczecin.

05-09-2018 12-09-2018
Zapytanie ofertowe Projekt Nowe Horyzonty - zad.4. Podnoszenie kompetencji studentów, pozycja 64. Przeprowadzenie bilansu kompetencji

Akademia Morska w Szczecinie informuje o unieważnieniu niniejszego zapytania ofertowego z powodów proceduralnych.
31-08-2018 10-09-2018
Wynajem lokalu użytkowego Wynajem lokalu użytkowego 28-08-2018 11-09-2018
Sprzedaż samochodu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Ford Galaxy 24-08-2018 07-09-2018
Zapytanie ofertowe Zakup modułu synchronizacji PPS BOX w ramach projektu MORGRAV - Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża 01-08-2018 08-08-2018
Zapytanie ofertowe Zakup zewnętrznego modułu zasilania i dystrybucji danych wraz z 10 metrowym kablem dla czujnika ruchu SMC IMU-108 w ramach projektu MORGRAV - Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża 01-08-2018 08-08-2018
Zapytanie ofertowe Zakup licencji komercyjnej (3-miesięcznej) oprogramowania hydrograficznego HypackMAX z modułem Hysweep w ramach projektu MORGRAV - Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża 01-08-2018 08-08-2018
Sprzedaż samochodu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Ford Galaxy 03-08-2018 17-08-2018
Wynajem powierzchni użytkowej Ogłoszenie o wynajęciu powierzchni użytkowej 20m2 27-07-2018 20-08-2018
Zbycie nieruchomości Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie 16-07-2018 17-09-2018
Zapytanie ofertowe 5 Dostawa oprogramowania do projektowania jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 10-07-2018 19-07-2018
Zapytanie ofertowe 2 Dostawa oprogramowania do projektowania jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 10-07-2018 19-07-2018
Zapytanie ofertowe 3 Dostawa oprogramowania do projektowania jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 10-07-2018 19-07-2018
Zapytanie ofertowe 4 Dostawa oprogramowania do projektowania jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 10-07-2018 19-07-2018
Zapytanie ofertowe 1 Dostawa oprogramowania do projektowania jednostek pływających dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” 10-07-2018 19-07-2018
Wynajem powierzchni uzytkowej OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 20M2 06-07-2018 20-07-2018
Sprzedaż samochodu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Ford Galaxy 05-07-2018 20-07-2018
Zapytanie ofertowe Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekt pn. Low Carbon Logistics, współfinansowany w ramach Interreg South Balitc Programme 2014-2020. Jednym z zadań projektu jest prowadzenie dwóch 30 dniowych badań terenowych na terenie Stargardu z wykorzystaniem Roweru Cargo.
Sprzedaż samochodu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 07-06-2018 22-06-2018
SCB/…../2018 badania ankietowe w portach projekt SCB 04-06-2018 07-06-2018
Zapytanie ofertowe nr LCL/05/2018 Użyczenie roweru cargo wyposażonego w agregat zasilany bateryjnie(48 V-50 V)w ramach projektu ,,Low CarbonLogistics",współfinansowanego ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020 04-06-2018 08-06-2018
Zapytanie ofertowe nr LCL/05/2018 Użyczenie roweru cargo wyposażonego w agregat zasilany bateryjnie(48 V-50 V)w ramach projektu ,,Low CarbonLogistics",współfinansowanego ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020 25-05-2018 01-06-2018
Sprzedaż samochodu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 23-05-2018 04-06-2018
AG/KL-111590/18 Wyławianie z polskiej strefy Morza Bałtyckiego, dokumentowanie i zdawanie zagubionych narzędzi połowowych z wykorzystaniem statku Nawigator XXI 11-05-2018 18-05-2018
Sprzedaż samochodu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 09-05-2018 18-05-2018
AG-KM/2018 Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej 20-04-2018 27-04-2018
Sprzedaż samochodu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 18-04-2018 26-04-2018
Zapytanie cenowe z dnia 06.03.2018 na podst. art. 701k.c.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 701 k.c. zapytania o cenę na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) uzyskano od następujących podmiotów : 

Lp.

Oferent

Spełnia kryteria formalne

Liczba uzyskanych punktów

1

MD ONLINE Sp. z o.o.

TAK

100,00


Zamówienia udzielono firmie MD ONLINE Sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

29-03-2018
Zapytanie o cenę nr SJ/2018/01 W związku z błędną datą zakończenia składania ofert zawartą w załączniku, termin składania ofert zostaje przesunięty na 28.03.2018 r.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2018.
06-03-2018 28-03-2018
AG-IU/1691/18 Zakup i dostawa emblematów, oznak roku i pagonów do mundurów studenckich AM 28-02-2018 08-03-2018
AG-IU/1686/18 Zakup i dostawa czapek podoficerskich i kapeluszy 27-02-2018 06-03-2018
AG-AS/274-28/2018 System do elektronicznej rekrutacji na studia cudzoziemców i całościowego zarzadzania procesem rekrutacji 20-02-2018 26-02-2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonywanie konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej w obiektach Akademii Morskiej w Szczecinie 19-02-2018 26-02-2018
AG/KL/274-107267-107243/2018 Dostawa sprzętu i aparatury mechanicznej -specjalistycznej tj. sondy gazowej, węża grzanego oraz walizki dla projektu BSR-Envisum- Environmental Impact of Low Sulphur Ship Fuel: Measurements and Modeling Strategies w ramach programu Intereg 2014-2020 16-02-2018 22-02-2018
AG/MW-2018/01 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 18-01-2018 30-01-2018
AG-IU/274-1/2018 Usługa szycia wraz z dostawą do Akademii Morskiej w Szczecinie składników umundurowania 05-01-2018 12-01-2018
AG-AS/2017 Subskrypcja aktualizacyjna oprogramowania Report Portal 06-12-2017 08-12-2017
ZO-AT-2017-27 Dostawę (zakup) energii elektrycznej w planowanej ilości około 208 MWh na potrzeby obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie dla punktów poborów zgodnie z zapytaniem 16-11-2017 24-11-2017
Zapytanie ofertowe Ochrona Ośrodka 12-10-2017 19-10-2017
Zapytanie Ofertowe Odśnieżanie dachów obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie 05-10-2017 16-10-2017
AG/KK/274-237/2017 Kombinezony 11-09-2017 15-09-2017
zapytanie ofertowe BC/2017/01 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na podst. art. 24 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności wymaganego w konkursie 4.1 Dziedzictwo kulturowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie uzyskano od następujących podmiotów:

Lp.

Oferent

Liczba uzyskanych punktów

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym

1.

Lech Consulting Sp. z o.o.

37,7

TAK

2.

ARBITER SA

70

TAK

3.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

0

NIE – brak zał. 5

4.

DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Gospodarczych

0

NIE – brak zał. 5

5.

Faber Consulting Sp. z o.o.

0

NIE – brak zał. 5

6.

Kancelaria VIP Sp. z o.o.

18,3

TAK

7.

SONDER Jędrzej Demianiuk Sonder

0

NIE – brak w wykazie 2 wymaganych usług pow. 1 mln zł; brak zał. 5

Zamówienia udzielono: ARBITER S.A. – oferta najkorzystniejsza.

29-05-2017
zapytanie ofertowe BC/2017/01 Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności wymaganego w konkursie 4.1 Dziedzictwo kulturowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 29-05-2017 05-06-2017
AG-AS/274-27/2017 Wykonanie i uruchomienie na stronie www AMA internetowego systemu obsługi procesu wydawniczego (ARE) oraz dostarczenie dokumentacji i kodu źródłowego 04-04-2017 18-04-2017
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonywanie konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej 07-03-2017 13-03-2017
Zapytanie cenowe z dnia 14.02.2017 na podst. art. 701k.c. Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 701 k.c. zapytania o cenę na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) uzyskano od następujących podmiotów :


Lp.

Oferent

Spełnia kryteria formalne

Liczba uzyskanych punktów

1

Andrzej Michalik (ekspert Norman Butler)

TAK

85,69

2

MD ONLINE Sp. z o.o.

TAK

100,00


Zamówienia udzielono firmie MD ONLINE Sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.
28-02-2017
Zapytanie cenowe z dnia 30.10.2015 na podst. art. 70 k.c. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2017.

termin składania wniosków: 28 lutego br.

tryb postępowania: zapytanie cenowe
14-02-2017 28-02-2017
Zapytanie ofertowe Dostawa patek i emblematów 08-02-2017 14-02-2017
Zapytanie ofertowe Dostawa czapek i kapeluszy 08-02-2017 14-02-2017
AG-AS/274-4/2017 Usługa serwisowania stron www Akademii Morskiej w Szczecinie 02-02-2017 09-02-2017
Zapytanie ofertowe Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 01-02-2017 10-02-2017
AG-IU/274-1/2017 Usługa szycia wraz z dostawą do Akademii Morskiej w Szczecinie składników umundurowania 12-01-2017 20-01-2017
Zapytanie ofertowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie 09-01-2017 17-01-2017
przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 70[1] Kodeksu cywilnego

Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej  z dn. 07.12.2016r. na wybór operatora Laboratorium Zielona Energetyka przeprowadzonej na podst. art. 70[1] Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

 

Nazwa firmy

Adres

Punktacja

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

3,175

 

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

07-12-2016 21-12-2016
przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 70[1] Kodeksu cywilnego Przedmiotem przetargu jest dokonanie wyboru oferty Operatora w zakresie komercyjnego wykorzystania, w tym najmu, należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska [dalej: „Centrum”] i umożliwienie Operatorowi realizację prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw, na zasadach komercyjnych, z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych Centrum, i wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze, realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz przez Budżet Państwa. 07-12-2016 21-12-2016
Zapytanie Ofertowe Ochrona obiektu przy ul. Dębogórskiej 7-8 w Szczecinie 08-11-2016 16-11-2016
Oprogramowanie do kopi zapasowych Oprogramowanie do kopi zapasowych: Veeam Backup & Replication v9 Enterprise for Hyper-V - Education Only – 4 szt. Veeam Backup & Replication v9 Enterprise for VMware - Education Only – 6 szt. 04-11-2016 10-11-2016
Novelog Wykonanie aplikacji komputerowej 01-07-2016 07-07-2016
Ogłoszenie o licytacji Licytacja złomu w postaci jednostki pływającej ,,Pchacz Bizon B-26 22-06-2016 29-06-2016
Przetarg z dnia 18.05.2016 na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 701 kc.

Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska przeprowadzonej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

Nazwa firmy

adres

Punktacja

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.

ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin

3, 875

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

18-05-2016
przetarg na wybór operatora Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska na podstawie art. 701 Przedmiotem przetargu jest dokonanie wyboru oferty Operatora w zakresie komercyjnego wykorzystania, w tym najmu, należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska [dalej: „Centrum”] i umożliwienie Operatorowi realizację prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw, na zasadach komercyjnych, z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych Centrum, i wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze, realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz przez Budżet Państwa. 18-05-2016 02-06-2016
Ogłoszenie o licytacji Licytacja złomu w postaci jednostki pływającej ,,Pchacz Bizon B-26" 11-05-2016 20-05-2016
zapytanie z dn. 05-05-2016 Dostawa odzieży roboczej 05-05-2016 12-05-2016
AG-KK/274-99/2016 Dostawa papieru toaletowego i ręczników 22-04-2016 28-04-2016
AG-KK/274-98/2016 Dostawa chemii gospodarczej 22-04-2016 28-04-2016
AG-KK/274-102/2016 Dostawa chemii profesjonalnej 22-04-2016 28-04-2016
Ogłoszenie o licytacji Licytacja złomu w postaci jednostki pływającej Pchacz Bizon B-26 20-04-2016 04-05-2016
AG-KK/274-149/2016 Wykonanie analizy przedwdrożeniowej systemu bibliotecznego 20-04-2016 26-04-2016
Zapytanie cenowe z dnia 30.10.2015 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) uzyskano informację od firmy M.D. ONLINE Sp. z o.o.. Zamówienia udzielono firmie MD ONLINE Sp. z o.o.. – oferta najkorzystniejsza. 08-12-2015
Zapytanie cenowe z dnia 30.10.2015 na podst. art. 701 k.c. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) w roku 2016.

termin składania wniosków: 30 listopada br.

tryb postępowania: zapytanie cenowe
30-10-2015 30-11-2015
Zapytanie z dnia 08.09.15 Akademia Morska w Szczecinie w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej – na wykonanie haftu ozdobnego z logo na fartuchach laboratoryjnych – 9 sztuk. 08-09-2015
Zapytanie z dnia 07.09.15 Akademia Morska w Szczecinie w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej – na wykonanie projektu wraz wizualizacją oraz wykonanie wraz z montażem tablicy pamiątkowej – 1 sztuka. 07-09-2015
AG-AS/274-98/15 Roczna subskrypcja aktualizacyjna na urządzenia UTM 23-07-2015 05-08-2015
AG/KL/4964/2015 Dostawa ultraszybkiej kamery wraz z obiektywem na potrzeby projektu pt. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” 10-07-2015 17-07-2015
zapytanie z dnia 13.07.2015 Zapytanie ofertowe na dostawę kompresora bezolejowego 13-07-2015 17-07-2015
AG-DK/274-3/2015 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 08-07-2015 20-07-2015
1/PRK/POWER/3.1/2015 OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 26-06-2015 17-07-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.06.2015r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji dostępnej on-line, służącej do wizualizacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z miejskiego transportu towarowego oraz optymalizacji tras z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko miejskie. 25-06-2015
AG-AS/274-85/15 Dostawę półki dyskowej do macierzy HP 6350 oraz dwóch switchy FC wraz z wdrożeniem 22-06-2015 30-06-2015
3/2015/CBP z dnia 08.06.2015r Zapytanie o ofertowe na przygotowanie filmu reklamowego w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” 08-06-2015 15-06-2015
4/2015/CBP z dnia 08.06.2015r Zapytanie o cenę na przygotowanie i druk folderu reklamowego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” 08-06-2015 15-06-2015
AG-DK/274-02/15 Zapytanie ofertowe na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie 08-05-2015 14-05-2015
Zapytanie cenowe z dnia 13.03.2015 na podst. art. 701k.c. Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 701 k.c. zapytania o cenę na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) uzyskano od następujących podmiotów :

Lp.

Oferent

Spełnia kryteria formalne

Liczba uzyskanych punktów

1

Centrum Szkoleniowe Idea Group Małgorzata Gąsińska

NIE

n/d

2

Skrivanek Sp. z o.o.

TAK

78,23

3

MD ONLINE Sp. z o.o.

TAK

85,00

Zamówienia udzielono firmie MD ONLINE Sp. z o.o.. – oferta najkorzystniejsza.
13-03-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.03.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu: “Informatyka – kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” 24-03-2015
Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego z dn. 06.03.2015 Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej na wybór operatora Laboratorium Analizy Ryzyka przeprowadzonej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

Nazwa firmy adres Punktacja
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin 4,4

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza. 

20-03-2015
Zapytanie cenowe z dnia 13.03.2015 na podst. art. 701 k.c. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin).

termin składania wniosków: 30 marca br

tryb postępowania: zapytanie cenowe
13-03-2015 30-03-2015
Pytania DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015 Ze względu na pojawiające się pytania DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015 Z DNIA 11.03.2015 r. dotyczącego wykonania i hostingu strony internetowej projektu pt. Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska publikujemy ww. pytania oraz odpowiedzi 13-03-2015
Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2015 Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na usługę szycia wraz z dostawą składników umundurowania. 11-03-2015 17-03-2015
Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2015 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i hosting strony internetowej projektu pt. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 11-03-2015 18-03-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.03.2015r. Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 10-03-2015
Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego z dn. 06.03.2015 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin zaprasza do udziału w otwartej procedurze przetargowej na wybór operatora Laboratorium Analizy Ryzyka, która zostanie przeprowadzona na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 06-03-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.02.2015r. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu) z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu Milestone XProtect Profesional. Kamery mają być zamontowane w Studenckim Domu Marynarza Pasat przy ul. Starzyńskiego 9 w Szczecinie. 25-02-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.02.2015r. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług w zakresie: „Wykonania konserwacji urządzeń łączności wewnątrzzakładowej w obiektach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1/2 oraz obiektach stanowiących kompleks przy ul. Starzyńskiego 8, 9, 9A, H. Pobożnego 11, a także obiekty przy ul. Podgórnej 51-53, ul. Żołnierskiej 46, ul. Dębogórskiej 7/8, ul. Willowej w Szczecinie ” 23-02-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.02.2015r. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą patek oraz emblematów 16-02-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.02.2015r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia. 23-02-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.02.2015r. Akademia Morska w Szczecinie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 18-02-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.01.2015r. Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w związku z podaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o sposobie oraz terminie złożenia projektów do MNiSW w ramach naboru wniosków do inicjatywy European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Uczelnia odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia publicznego przedstawionego w zapytaniu ofertowym nr BC/2015/01. Niniejszym zapytanie ofertowe nr BC/2015/01 zostaje odwołane. 23-01-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.01.2015r. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a, 2a, 3a do zapytania ofertowego. 19-01-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.01.2015r. Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w języku angielskim studium wykonalności zawierającego dwie wyodrębnione części pn. design study oraz socio-economic impact study stanowiące kluczowy element wniosku aplikacyjnego w ramach inicjatywy European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opisanej pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri 
14-01-2015
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2014r. Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej na wybór operatora Laboratorium Zielona Energetyka przeprowadzonej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów
Nazwa firmy Adres Punktacja

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

5

 

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

26-09-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnua Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania i montażu 1 sztuki tablicy informacyjnej o wymiarach 70x90 cm zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dla projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zebranych ofert, wybrano Wykonawcę ww. usługi. 07-05-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.04.2014 Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej – na wykonanie projektu wraz wizualizacją oraz wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej – 1 sztuka. 28-04-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.11.2013 Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz wysłanych zapytań ofertowych dotyczących wykonania filmu promocyjnego w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów : 25-11-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.11.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie filmu promocyjnego w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 14-11-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.11.2013r. Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz wysłanych zapytań ofertowych dotyczących wykonania i montażu tabliczek informacyjnych/pamiątkowych – 5 sztuk dla projektu pod nazwą " ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów: 13-11-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.11.2013r. Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz wysłanych zapytań ofertowych dotyczących dostawy GARAŻU BLASZANEGO DLA SAMOCHODU dla projektu pod nazwą " ZIELONA ENERGETYKA –Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów 06-11-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.11.2013r. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i publikacja reklamy w czasopismach branżowych i internecie (branże elektrotechnika lub odnawialne źródła energii) w ramach projektu pt. ”ZIELONA ENERGETYKA- Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dotyczącego zadania nr 7 wydatku nr 5 Promocja w czasopismach branżowych i internecie. 01-11-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.10.2013 Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia "Szkolenie z akustyki podstawowe i zaawansowane dla 4 osób" dla projektu pod nazwą " ZIELONA ENERGETYKA –Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie" odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

Nazwa firmy Adres Cena brutto
Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o 02-910 Warszawa ,ul. Goraszewska 12 33.825,00 zł
NATI Engineering, Osiński Piotr 54-030 Wrocław, ul. Rzeszowska 68A 36.900,00 zł
BIG Biuro Inżynierskie Grosel Jacek 51-692 Wrocław, ul. Szanieckiego 73 34.440,00 zł


Zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy udzielono wykonawcy:

Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o

ze względu na: najniższą cenę.
28-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.10.2013r. Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy garażu blaszanego dla samochodu wpłynęły oferty cenowe przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach projektu „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. 
W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od podmiotów:

Nazwa firmy Adres Cena brutto
  1. ZHPU ”ALICJA” HENRYK GĘBALA
Nowe, ul. Gdańska 26 12.500,00  zł
  1. P.P.H. „ KRZYŚ STAL” Krzysztof Gębala
Nowe, ul. Gdańska 26 11.900,00 zł
           
Powyższe kwoty przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 9.490,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zawiązku z powyższym Zamawiający zawiadamia o konieczności ponownego wznowienia zapytania ofertowego wterminie do 31.10.2013r. do godz. 9:00.

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 31.10.2013r. do godziny 9:00 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.
31-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2013r. Dotyczy: zapytania ofertowego „ Dostawa garażu blaszanego dla samochodu”  
Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy garażu blaszanego dla samochodu wpłynęła oferta cenowa przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach projektu „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. 

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od podmiotu:

Nazwa firmy Adres Cena brutto
ZHPU ”ALICJA” HENRYK GĘBALA Nowe, ul. Gdańska 26 12.500,00  zł
           
Powyższa kwota przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 9.490,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W zawiązku z powyższym Zamawiający zawiadamia o konieczności ponownego wznowienia zapytania ofertowego wterminie do 25.10.2013r. do godz. 9:00.

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 25.10.2013r. do godziny 9:00 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.
25-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dbua 18.10.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych/pamiątkowych – 5 sztuk w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 18-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.10.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej pt. „Szkolenie z akustyki podstawowe i zaawansowane dla 4 osób” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. 15-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.10.2013r. Informujemy, iż w ramach ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia z dnia 07.10.2013r. dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty na dostawę „Garażu blaszanego dla samochodu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” Zamawiający nie otrzymał ofert.
W zawiązku z powyższym Zamawiający zawiadamia o ponownym wznowieniu OGŁOSZENIA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z DNIA O7.10.2013R. w terminie do 21.10.2013r. do godz. 9:00.
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do 8 firm konkurencyjnych. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 21.10.2013r. do godziny 9:00 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.
07-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.10.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty na dostawę „Garażu blaszanego dla samochodu” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. 07-10-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.07.2013r. W związku z realizacją projektu “Informatyka – kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć wspomagających proces kształcenia dla studentów niesłyszących nr CPV 8034000-9 Usługi edukacji specjalnej. 19-07-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.06.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” zaprasza do składania ofert cenowych w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym „Szkolenia specjalistycznego z aplikacji oprogramowania do oceny gotowości i analizy statystycznej dla 1 osoby” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w załączeniu). 11-06-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.05.2013 r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” zaprasza do składania ofert cenowych w prowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług „doradztwa prawnego, w tym consultingu ekonomiczno-finansowego i organizacyjnego przy realizacji ww. projektu” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 29-05-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” zaprasza do składania ofert cenowych ( według załącznika nr 1) w prowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług „Doradztwa technicznego przy wdrożeniu aparatury” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w załączeniu).Ponowne wznowienia zapytania ofertowego nr 6/2013 z dnia 22.04.2013r. w terminie do 16.05.2013r. do godz. 9:00: 22-04-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zwraca się z prośba o składanie ofert cenowych ( według załącznika nr 1) na zorganizowanie „ Szkolenia z BHP, pracy na wysokości, SEP D i E do i pow. 1 kV dla 8 osób” (pracownicy naukowi). 19-04-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.03.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup usługi szkoleniowej dotyczącej „Szkolenia z diagnostyki łożysk dla 5 osób”. 27-03-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.02.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zaprasza do składania ofert cenowych w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup mebli biurowych – 9 zestawów ( biurka komputerowe). 21-03-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.02.2013r. Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie logotypu dla projektu. 06-02-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.02.2013 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: 22-02-2013